Novosti iz "Load N Go" programa Takare!

Poštovani klijenti, već smo Vas upoznali sa «Load N Go» konceptom, no sada je Takara proširila tu obitelj proizvoda te Vam predstavljamo  EmeraldAmp® PCR Master Mix.

Kao i SapphireAmp® premix, u sebi sadrži hot start polimerazu, optimizirani pufer, dNTP-ove i 2X loading buffer. Zahvaljujući tome uzorak stavljate direktno na gel nakon amplifikacije!

 Proizvod je podijeljen u tri serije, prema vrsti uporabe te željenim rezultatima:

1. EmeraldAmp® GT

    - za rutinski PCR

     - vrlo efikasan kod GC i AT bogatih regija

2. EmeraldAmp® Max

    - za vrlo visoki yield, do 10x veći od standardne Taq amplifikacije

   - za duže i kompleksnije amplifikacije od standardne Taq, vrlo efikasan na GC bogatim regijama

3. EmeraldAmp® Max HS

   - jednake karakteristike kao Max, ali sa povećanom specifičnošću usljed HS antitijela

   - visoka specifičnost uz smanjeni background