NucleoSpin Dx Virus, novo iz MN-a!

NucleoSpin® Dx Virus je certificirani kit za izolaciju virusnih nukleinskih kiselina iz humane plazme i seruma. Kit posjeduje CE-IVD certifikat za uporabu u molekularnoj dijagnostici prema direktivi EU, čime zadovoljava najviše standarde kvalitete.

Može se upotrijebiti za izolaciju iz svježe ili smrznute plazme i seruma, bez obzira da li su tretirani sa EDTA ili citratom.

Nakon izolacije dobivene nukleinske kiseline su podobne za kvantifikacijske i kvalifikacijske metode molekularne dijagnostike. Bilo da se radi o RT-PCR, PCR ili qPCR metodi.

Kit se odlikuje vrlo osjetljivom detekcijom virusnih nukleinskih kiselina te pokazuje izraziti linearitet u ovisnosti o virusnom titru, zbog čega je idealan za in-vitro dijagnostiku.

Za detaljnije informacije i preuzimanje PDF flyera, molimo kliknite ovdje.